منشور اخلاقی

“منشور اخلاقی خانه سازمان های غیردولتی استان مرکزی”

ما اعضاء «خانه سازمان های مردم نهاد » در محضر پیشگاه عدل الهی و وجدان بیدار خود، آگاهانه سوگند می خوریم:
با اتکا به سر منشا خلقت و آفرینش

عاشقانه در تعالی و پیشرفت جامعه انسانی داوطلبانه خواهیم کوشید و در این زمینه از هیچ کوشش مفید وسازنده ای دریغ نخواهیم نمود.
ما به عنوان نیروهای داوطلب ، آگاهانه و بر اساس خواست و تمایل شخصی و در راستای آرمانهای عالیه خود، تخصص و نیروی کار خود را در اختیار مردم و سازمان های مردم نهاد قرار می دهیم و در ازای این همکاری خواستار هیچ پاداش یا حق الزحمه مادی و معنوی نمی باشیم.
– سعی می نمائیم با رفتار و منش صحیح خود الگوی مناسب برای دیگران باشیم و در ترویج فرهنگ مشارکت و فعالیت های داوطلبانه بکوشیم.
– تلاش می نماییم در هر شرایطی اصول اخلاقی و صفات معنوی را در فعالیتهای خود حاکم نمائیم و رعایت ادب، بردباری، عدالت و انصاف را سر لوحه فعالیتهای خود قرار دهیم.
– و در پایان تلاش می نمائیم با احساس مسئولیت اجتماعی در برابر همه همشهریان، هم میهنان، همنوعان و حتی نسلهای آینده، برای داشتن جامعه ای سرشار از همدلی، آگاهی و شادکامی کوشا باشیم.